Hãy xem một số dự án mới nhất của chúng tôi

Robot nuôi thuỷ sản

Hệ thống cho ăn tự động dùng trong nuôi trồng thuỷ sản ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và Internet vạn vật. Hệ thống giúp giảm chi phí nuôi, cải thiện hiệu quả canh tác, giảm tác động lên môi trường và đồng đều chất lượng đầu ra.

Xem dự án

Robot lau bụi tấm pin mặt trời

Hệ thống tự động làm sạch tấm pin mỗi ngày giúp duy trì hiệu suất hệ thống năng lượng mặt trời, giải pháp cần thiết cho các hệ năng lượng mặt trời áp mái các nhà xưởng ở những khu có nhiều bụi.

Xem dự án

Cảnh Báo Sớm - giải pháp chuyển đổi số

Hành chính số: Đề xuất, xét duyệt. Quản trị sản xuất: Kho, Đơn hàng, sản xuất, truy xuất nguồn gốc. Tích hợp phần mềm quản trị với điều khiển tự động và internet vạn vật.

Xem dự án

Nhà nấm tự động

Hệ thống cảm biến và điều khiển tự động giúp người trồng nấm có thể kiểm soát hiệu quả các yếu tố môi trường trong canh tác, đảm bảo chất lượng đồng đều, giảm phụ thuộc vào thời tiết và thao tác của công nhân.

Xem dự án

Dự án tiếp theo