Blog & News

About CMA

Giá Trị Cốt Lõi

 • 5 tháng
 • viết bởi CMA


Dưới đây là 8 giá trị cốt lõi mà CMA hướng đến:   

 1. Tận tâm với khách hàng
 • CMA ra đời vì nhu cầu cấp thiết của các thành viên trong Cỏ May Group và rộng ra là các doanh nghiệp trong ngành. Không có khách hàng, không có CMA. Không tận tâm với khách hàng, không có sản phẩm tốt. Không có sản phẩm tốt, không thể tồn tại và phát triển.
 1. Chính trực
 • Chính trực được hiểu là ngay thẳng, trung thực; không làm gì lợi mình gây thiệt cho người; không tư lợi/xung đội lợi ích với công ty khi làm việc với khách hàng, đối tác, đồng nghiệp.
 • Chính trực còn có nghĩa là nói gì làm đó, cam kết với những lời mình nói.
 1. Sáng tạo
 • Một công ty công nghệ không thể tồn tại bền vững nếu thiếu sáng tạo.
 1. Bình đẳng
 • Sẽ không có sáng tạo nếu không có bình đẳng. Bình đẳng ở đây là bình đẳng trước kiến thức, chân lý; bỏ qua chiếc mũ tuổi tác và vị trí để mọi thành viên có thể thảo luận một cách thoải mái trong sự tôn trọng lẫn nhau.
 • Bình đẳng còn bao hàm nghĩa công bằng. Mọi thành viên đều bình đẳng trước cơ hội thăng tiến và phát triển. Không có chuyện ưu ái người này người nọ vì quan hệ cá nhân.
 1. Đoàn kết
 • Đoàn kết tạo nên sức mạnh. Không đoàn kết không thể đi xa.
 1. Học, học nữa, học mãi
 • Thế giới thay đổi nhanh chóng mỗi ngày. Không học đồng nghĩa với lạc hậu, thậm chí lạc đường. Không học đồng nghĩa với chấp nhận đứng bên lề cuộc chơi.
 1. Tôn trọng
 • Ở CMA, mọi người đều được tôn trọng. Giá trị này CMA kế thừa từ công ty mẹ là Cỏ May Group.
 • Không chỉ nhân viên, bất kể tuổi tác, giới tính, địa vị, dân tộc, tôn giáo, CMA còn dành sự tôn trọng đối với tất cả các khách hàng, đối tác và các bên liên quan .
 1. Máu lửa với công việc
 • Nếu bạn không có niềm đam mê và nhiệt huyết trong những việc bạn làm, xin mời đi chỗ khác.Viết bình luận của bạn: