0988 996 781    info@cma.com.vn

Cỏ May Automation

Cỏ May Automation (CMA) đem đến các giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí sản xuất và vận hành dựa trên nền tảng tri thức và công nghệ.

Giá trị cốt lõi của Cỏ May Automation


Tám giá trị cốt lõi CMA theo đuổi:


  • Tận tâm với khách hàng
  • Chính trực
  • Sáng tạo
  • Bình đẳng
  • Đoàn kết
  • Học, học nữa, học mãi
  • Tôn trọng
  • Máu lửa với công việc

Các bài viết từ CMA

Cỏ May Automation hiểu rõ một điều:

"Ứng dụng các giải pháp tự động hóa phải đem đến các lợi ý đó là tiết kiệm lao động, năng lượng, nguyên vật liệu đồng thời phải nâng cao chất lượng với độ chính xác cao trong các công việc cụ thể."


Các khách hàng chính của Cỏ May Automation

"CMA luôn nỗ lực vì sự thành công của khách hàng".

Cỏ May IMEXCO

Cỏ May ESSENTIAL